Huisvesting

Huisvesting en betaalbaar wonen

Als een politicus tijdens zijn campagne zegt dat hij de prijs van boter en brood wil verhogen zal iedereen hem raar aankijken. Toch hebben politici jarenlang soort van hetzelfde gedaan met een deel van ons leven en uitgavenpatroon. De prijzen van huizen zijn namelijk exponentieel gestegen de laatste jaren. Vooral in de Randstad. Vaak worden de verklaringen hiervoor gegeven door een kamp die zegt dat het door de grote vermogens komt die met veel geld alles opkopen, en aan de andere kant een kamp die zegt dat er te weinig gebouwd wordt. Allebei klopt het echter, want de problemen die we momenteel hebben zijn aan de ene kant een probleem van marktfalen en aan de andere kant planfalen. Het is dus taak om iets te veranderen. Het is namelijk niet logisch om huizenprijzen dusdanig hoog te houden. Het duwt lagere inkomensklassen uit de stad waar veel economische mogelijkheden voor hen zijn, met lagere sociale mobiliteit als gevolg. Het stokt economische groei doordat mensen minder uit kunnen geven en is ook een teken dat onze overheid ons niet aan het meest noodzakelijke kan helpen, namelijk een thuis waar we in een leefbare buurt tijd kunnen doorbrengen met onze familie, vrienden en buurtgenoten. Als we de mens op een willen zetten is dit beleid dus niet logisch. Als we naar de kosten kijken van slechte huisvesting al helemaal niet.

Wij willen:

  • Huisvesting garanderen voor elke Nederlander
  • Woningcorporaties meer mogelijkheden geven betaalbare woningen te bouwen en aan te bieden.
  • Maximum instellen op huren.
  • In de leefbaarheid van buurten investeren ten behoeve van bijvoorbeeld sociale cohesie.
  • In krimpgebieden kijken hoe er geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld onderwijs en infrastructuur. Dit kan in combinatie met het vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand ervoor zorgen dat deze gebieden weer kunnen opleven en ook interessant worden voor mensen die buiten de Randstad op zoek zijn naar een huis. Dit zal een efficiënte manier zijn om de beschikbare huizen op te vullen en ook meer diversiteit in gebieden in Nederland creëren.