Klimaat

Klimaatverandering is een existentiële bedreiging en we moeten erkennen dat we de negatieve effecten al doormaken. Daarnaast zijn de mensen die het meest door deze gevolgen of klimaatverandering worden getroffen, het minst in staat om hiermee om te gaan. Het juiste moment om deze crisis het hoofd te bieden was decennia geleden. We hebben te lang gewacht, dus we moeten snel handelen en erkennen dat alle opties op tafel moeten liggen om ons aan te passen aan de veranderde wereld waarin we leven, terwijl we gedragingen verminderen die het erger maken en de schade ongedaan maken die we al hebben gedaan. We kunnen geen ideeën negeren, vooral die met steun van de wetenschappelijke gemeenschap, of iets uitsluiten omdat het niet binnen ons ideologische kader past. Zeker niet omdat wij als Nederland, ondanks onze kleine grootte, veel uitstoten.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we niemand achterlaten tijdens de overgang naar een meer duurzaam Nederland. Klimaatbeleid kost namelijk veel geld en verandering, juist in een tijd waarin veel mensen in onzekerheid leven. Onzekerheid gaat niet samen met verandering.

Het gebrek aan geld wat veel mensen namelijk ervaren zorgt ervoor dat we gezamenlijk in een tunnelvisie terechtkomen waarin we alleen nog maar kunnen denken aan ons gebrek. Wat eten we morgen? Hoe ga ik de rekeningen betalen? Hoe gaan mijn kinderen studeren? We kunnen ons hierdoor enkel met korte-termijn dingen bezig houden, en nadenken over wat voor Nederland we willen achterlaten voor onze kinderen is dan niet mogelijk. We moeten mensen dus uit deze tunnel halen door ze onder andere een vloer te geven waarop ze kunnen staan. Het vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand zal dit doen.

Tenslotte hebben we in het verleden als mensheid altijd samen alle mogelijkheden aangepakt ons aan te passen aan onze omgeving. Of dat nu door technologische innovatie of dijken was. Onze omgeving verandert nu veel sneller dan normaal. Als we echter als mensen en als land weer samen de handschoen oppakken om Nederland duurzaam en innovatief te worden, zullen we niet alleen weer een voorbeeld worden voor de rest van de wereld, maar ook aantonen dat samenwerken mogelijk is. Dat voorwaarts klimaatbeleid mogelijk is.

Wij willen:

  • Investeren in groene technologie
  • Samenwerking aangaan met Terra Power om hun kerncentrales in Nederland neer te zetten. Hun type kerncentrales kunnen thorium ontwikkelen en daarnaast ook het restafval wat normaal gevaarlijk is hergebruiken om weer energie mee op te wekken. Het is na tientallen jaren van stilstand de nieuwste innovatie op het gebied van kernenergie en zal ons helpen de energietransitie samen met andere energiebronnen zoals wind en zon met zelfvertrouwen aan te gaan.
  • Ondernemers en mensen compenseren indien klimaatbeleid hen onevenredig hard raakt
  • Vrijheidsdividend invoeren zodat mensen mee kunnen komen tijdens de klimaattransitie.
  • Volledig klimaatplan opstellen tijdens campagne