Een Menselijk bbp

We leven in een rare tijd. Naast onze economie die jaren in volle bloei was, zijn namelijk ook onze zorgkosten erg gestegen, het vertrouwen in de instituties gedaald, de armoede gestegen en onze levensverwachting voor het eerst in jaren gedaald. Toch komen deze statistieken niet voor in onze groeicijfers. We moeten dus kritischer kijken naar onze groei. Dit betekent niet dat we groei willen vermijden, maar dat we moeten kijken naar wat voor groei we willen. Groei die wordt bewerkstelligd door innovatie en een gezonde samenleving? Of groei die wordt bewerkstelligd door oneindig gebruik te maken van de niet-oneindige grondstoffen van de aarde? Het bbp is een grote factor in hoe we de economie sturen. Deze stuurwijze wordt ook weer beïnvloed door hoe we waarde in onze economie definiëren. Als deze waarde echter enkel op prijs gebaseerd is, kan het zijn dat we de samenleving de verkeerde kant op sturen. Zo lijken privatiseringen in tijden van crisis misschien goedkoper voor de staat, maar is het een netto verlies als we kijken naar wat het met Nederlanders doet. De overheid zorgt namelijk minder voor ons welzijn. Dit terwijl de welvaart van de mensen in ons land juist boven de markt uit zou moeten stijgen. De mensen moeten altijd eerst komen. De waarde van gezonde mensen in ons land, of de waarde van alle verleende uren onbetaald werk, zijn namelijk onbetaalbaar en niet in prijs uit te drukken. Toch erkennen we deze waarde niet en als we dat wel willen is een nieuwe stuurwijze nodig met een nieuwe manier van kijken naar waarde in onze economie. Daarom is het belangrijk het bbp aan te vullen met een andere welvaartsfactoren die concreter te voelen zijn voor mensen in de maatschappij, zodat we een meer verstandige en menselijke vorm van beleidsvoering kunnen introduceren. Milton Friedman vond dat een van de grootste fouten van overheidsbeleid was die te beoordelen op haar intenties, in plaats van op haar resultaten. Het huidige bbp zal door blijven groeien, met dezelfde slechte resultaten voor de mensen in ons land. Het is dus tijd voor een herdefiniëring. Het is tijd om de mens op een te zetten, in ons beleid, maar daarmee ook in ons bbp. Wij willen met een nieuw menselijk bbp deze vormen van welvaart verwerken.

  • Kwaliteit van leven en levensverwachting
  • Geluk en mentale gezondheid
  • Kwaliteit van ons milieu
  • Ondergekwalificeerd werk/aantal goede banen
  • Inkomensongelijkheid
  • Hoogte van schulden van mensen in ons land
  • Aantal uren vrijwiliggerswerk
  • Kwaliteit van infrastructuur
  • Medicijngebruik en gerelateerde doden