MensenPolitiek

Politiek en samenleving waarin de mens eerst staat.

Als een slimme CEO zijn bedrijfsvoering bedenkt zal hij altijd een omgeving proberen te creëren waarin mensen elkaar kunnen vertrouwen. Dit kan lastig zijn. Bedrijven hebben namelijk altijd te maken met dreiging van buiten, bijvoorbeeld van concurrentie. Dit kan ertoe leiden dat de CEO juist te veel nadruk gaat leggen op het behalen van goede bedrijfsresultaten, zonder bij de basis te beginnen van lange termijn succes, namelijk het vertrouwen tussen mensen. Zonder dit vertrouwen is het niet mogelijk een cultuur te creëren waarin mensen naar elkaar toe trekken en samen gaan werken om het bedrijf innovatiever en sterker te maken. Alle succesvolle bedrijven zoals Apple onder Steve Jobs en Microsoft onder Bill Gates konden stabiel en innovatief blijven omdat er veel vertrouwen was onder de werknemers. Toch wordt Nederland niet op dezelfde manier gerund. We hebben een sociaal systeem wat ontzettend inefficiënt is en mensen continu wantrouwt. Daarnaast hebben veel mensen door stijgende armoede het vertrouwen in de politiek verloren.

De politiek is vergeten de mens eerst te stellen.

Als we echter voorwaarts willen gaan in Nederland is het zaak dat we een organisatie bouwen waarin de mens wel op een staat. Als de overheid zijnde is het namelijk zaak dat we onze mensen beschermen tegen de dreiging van buiten, zoals automatisering. Pas dan kunnen we erop vertrouwen dat de mensen ons land willen beschermen en zich vol inzetten voor ons gezamenlijk doel, namelijk een mooier Nederland. Als het met de mensen goed gaat komen de andere resultaten vanzelf, met een sterkere economie en samenleving als gevolg. Elke CEO weet dit, nu wij nog;

Wij willen dit met deze maatregelen doen:

  • Vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand die het vertrouwen tussen mensen en in onze instituties zal vergroten
  • Menselijk bbp waarin we niet de cijfers op 1 stellen, maar menselijke factoren meenemen zoals onze levensverwachting en fysieke gezondheid.
  • Versimpeling van belasting en sociale stelsel met als gevolg minder bureaucratie en meer vertrouwen in mensen door minder controles.