Voorwaarts Onderwijs

75% van een kind prestaties wordt bepaald buiten het klaslokaal. Hoeveel tijd brengen ze door met hun ouders? Hoe goed is de thuissituatie? In wat voor buurt wonen ze en hoeveel kansen krijgen ze om culturele ervaringen op te doen?

Deze kansen tussen kinderen worden ook steeds meer ongelijk, met slechtere sociale mobiliteit als gevolg. Dit is niet alleen slecht voor onze economie omdat we veel talent mislopen, niet alleen slecht voor onze samenleving omdat we ambitieuze jonge mensen geen kans op perspectief geven, maar ook slecht voor ons onderwijs.

We hebben niet alleen nagelaten te investeren in onze leraren, maar hebben hen ook de verantwoordelijkheid gegeven om voor onze kinderen te zorgen. Zorg en aandacht die ouders steeds minder kunnen bieden omdat ze minder goed rondkomen en hierdoor ook gestresster zijn.

Daarnaast is ons onderwijs ook een belangrijke motor van onze economie en arbeidsmarkt en deze economie moet innoverend en divers blijven zoals die altijd is geweest. Juist zodat we als land de beste mensen kunnen blijven leveren.

Maar dit begint bij de leerkracht en leerling. Het begint in onze samenleving. Het begint bij investeringen. Net zoals dat we in onze samenleving de mens weer eerst moeten stellen zullen we dat in het onderwijs even goed moeten doen met kleinere klassen, meer kansen voor leerlingen. Onderwijs dat ons voorwaarts gaat brengen, op weg naar de economie en samenleving van de toekomst.

Wij willen:

  • Minder papierwerk en meer autonomie voor de leerkracht. De leraar weet namelijk heel goed wat goed is voor de leerling.
  • Meer investeren in praktijkonderwijs, mbo en beroepsopleidingen.
  • Vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand zodat studenten met zekerheid kunnen studeren en onze leraren en kinderen weer kunnen floreren in ons onderwijs.
  • Gemengde scholen stimuleren
  • Kleinere klassen.