Politiek als oneindig spel

Er bestaan volgens Simon Sinek twee soorten spellen: Oneindige spellen en eindige spellen. Eindige spellen hebben vaste regels, kennen winnaars en verliezers, en hebben een einde. Voetbal is hier een mooi voorbeeld van. Oneindige spellen hebben echter geen einde. Ook zijn er geen winnaars en verliezers omdat het spel altijd door blijft gaan. Tenslotte zijn er geen regels. Iedereen mag zelf weten hoe hij het spel speelt.

Het doel in oneindige spellen is om op de langere termijn door te kunnen blijven spelen.

Wat wij momenteel echter in ons bedrijfsleven zien, is dat er continu eindige spellen worden gespeeld, terwijl het spel van de markt helemaal geen einde heeft. Er kunnen dus geen winnaars en verliezers zijn. Deze focus op het eindige spel en daarmee dus ook de focus op het ‘winnen’ van de competitie heeft echter nare gevolgen. Veel bedrijven hebben namelijk het idee dat ‘winnen’ betekent dat ze elk kwartaal betere cijfers hebben als de vorige.

Om deze cijfers te halen doen ze van alles. Ze lobbyen in de politiek om de regels van ‘hun spel’ te veranderen, ze verlagen de lonen van hun mensen of ontslaan ze in mindere tijden.

Sinds deze focus op ‘winnen’ echter is ontstaan is er geen oog meer voor de langere termijn en het oneindige spel van de markt. Er is minder vertrouwen in onze bedrijven omdat ze continu bezig zijn te ‘winnen’ maar niet te kijken hoe ze op de langere termijn het beste kunnen presteren, of hoe ze het vertrouwen bij de mensen kunnen kweken die daarvoor nodig is.

Deze eindige mindset zien we echter ook in onze politiek. Er wordt bijvoorbeeld al jaren nauwelijks geïnvesteerd in onze samenleving en tijdens de crises wordt er bezuinigd.

Mensen uit het bedrijfsleven hebben het idee dat alles een eindig spel is meegenomen naar de politiek en economische beleidstafels. Volgens hen moeten we elk jaar ervoor zorgen dat de overheid niet te veel schulden maakt met bijvoorbeeld investeringen. Anders ‘winnen’ we niet het spel van de politiek. Een spel wat ook steeds minder om de mensen is gaan draaien.

Dat moet anders. Als politiek moeten wij oneindig denken en een visie uiteenzetten voor de samenleving en economie over 10 tot 20 jaar. Het spel van de politiek heeft namelijk geen einde. In plaats van bezuinigen op onderwijs, innovatie en zorg om op de korte termijn een bedacht ‘spel’ te winnen, moeten we juist investeren in deze dingen omdat ze ons op de langere termijn meer op zullen leveren dan de de bezuinigen op de korte termijn.

Als beweging willen wij oneindig denken en deze visie schetsen, zodat iedereen in Nederland de mogelijkheden krijgt een toekomst voor hun zelf te schetsen. Een toekomst waar we allemaal samen bouwen aan een sterker Nederland, met betere zorg, beter onderwijs en ontiegelijk veel innovatie. Stap voor stap, met vallen en opstaan, maar wetende dat de resultaten uiteindelijk zullen komen.

Wij willen:

  • Vrijheidsdividend van 1.000 euro om mensen een vloer te geven om op te staan. Een vloer waarmee ze niet onder de armoedegrens hoeven te komen. Een vloer waarmee alle Nederlanders op de langere termijn gezonder, sterker en productiever zullen worden.
  • Investeren in zorg, onderwijs, politie en infrastructuur om Nederland sterk te houden op de langere termijn
  • Democratie-aandelen van 25 euro per Nederlander om lobby-geld uit Den Haag te wassen, zodat politiek meer naar de langere termijn kan gaan kijken.