Sociale Cohesie

Onze diversiteit maakt ons sterker.

Hoe veel vertrouwen er in onze samenleving aanwezig is heeft met alles te maken. Het beïnvloedt onze economische groei, onze tripjes naar de supermarkt, het aantal uren dat we vrijwilligerswerk doen, het draagvlak voor belastingen en nog veel meer. De beste graadmeter om te zien hoe sterk onze samenleving is, is door te kijken naar het vertrouwen wat er tussen Nederlanders bestaat en ook het vertrouwen die Nederlanders in onze overheid hebben. Dit vertrouwen is namelijk belangrijk en ook niet iets wat na licht gestegen koopkrachtplaatjes verandert.

Vertrouwen is namelijk niet iets rationeels wat op cijfers is gericht, maar een gevoel dat ontstaat wanneer we merken dat onze buurt het beter is gaan doen, of als we perspectief zien op een betere toekomst voor ons land en onze kinderen. Het is een gevoel dat ontstaat wanneer je het gevoel hebt dat de mensen die ons leiden dezelfde doelen als ons hebben.

Toch is dit vertrouwen gedaald. In 2017 zeiden 62% van de mensen dat ze vertrouwen in de medemens hadden. Slechts 40,8 procent zei vertrouwen te hebben in de politiek. Allebei cijfers waarin grote verschillen bestaan als we de sociaal-economische achtergrond van iemand meewegen.

Dit moeten we verbeteren. Zonder dit vertrouwen is het namelijk niet mogelijk als land samen ergens naar toe te werken, of politiek beleid te voeren waar wij ons allemaal in kunnen vinden. In een toekomst waarin meer een meer gebieden in Nederland kunnen gaan krimpen door wegvloeiende kansen onder invloed van automatisering kan dit vertrouwen alleen maar meer gaan dalen, met grotere sociale en politieke afstanden als gevolg. We zullen elkaar steeds minder gaan begrijpen.

Zonder dit begrip is een voorwaartse samenleving en politiek echter niet mogelijk. Het is hoog tijd dit vertrouwen terug te winnen. Tijd om de mens eerst te plaatsen.

Wij willen:

  • Vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand invoeren die het vertrouwen in onze instituties en tussen Nederlanders zal vergroten.
  • Investeren in de leefbaarheid van krimpgebieden in Nederland
  • Nederlands uitwisselprogramma waarin Nederlandse leerlingen een periode tijdens schooltijd door het land zullen reizen om in contact te komen met alle delen van de samenleving
  • Kunsten stimuleren
  • Menselijk bbp waarin we andere factoren in onze samenleving verwerken zoals levensverwachting, vertrouwen tussen mensen, uren vrijwilligerswerk, mentale depressies etc.
  • Vaderschapsverlof verlengen en de familie op andere manieren versterken met onder andere het vrijheidsdividend. Hierdoor zullen mensen weer het optimisme hebben een gezin stabiel te starten en ook het gezinsleven verbeteren van tienduizenden families in Nederland.