Zorg

Sommige dingen in onze maatschappij zijn niet in prijs uit te drukken. Weten dat onze ouderen genoeg aandacht krijgen na hun grote bijdrage aan het opbouwen van Nederland is daar een van. Het gevoel van zekerheid dat jouw basiszorg geregeld is in tijden van nood is daar een van. Een goede gezondheid van onze beroepsbevolking ook.

Toch heeft onze zorg en indirect onze gezondheid een directe prijs gekregen door de financialisatie van ons zorgstelsel. Onder invloed van de markt zou onze zorg beter, transparanter en efficiënter worden. In plaats daarvan is onze zorg alleen maar duurder geworden en weegt het als last op onze gezondheid en economie. Ook de bureaucratie rijst de pan uit. Mensen in de zorg kunnen niet meer zorgen.

De markt op zich is niet slecht en het is met goede bedoelingen geïntroduceerd, maar als de resultaten achterblijven moeten we met oog op de toekomst onze zorg gaan omgooien.

Iets als zorg staat namelijk symbool voor hoe een land voor zijn mensen zorgt en de hoeveelheid verantwoordelijkheid die zij voor hun burgers neemt. Zorg staat voor onze welvaart en zou juist boven de markt uit moeten stijgen. Iets wat niet in prijs uit te drukken is kunnen we niet efficiënter maken. We kunnen het alleen makkelijker maken.

Tenslotte moeten we ook op andere manieren onze mensen gezonder maken. Mentale depressies zijn hoger dan ooit en onze levensverwachting is voor het eerst in jaren gedaald. Ook is ons medicijn en alcoholgebruik ongewoon gestegen. Dit moet ons zorgen maken, niet alleen omdat hierbinnen grote verschillen bestaan tussen arm en rijk, maar ook omdat in de toekomst veel mensen hun baan dreigen te verliezen. Als wij hen dan niet opvangen met goede zorg en een vaste inkomensvloer kunnen we hen uit het oog verliezen met nog slechtere gezondheidsresultaten als gevolg. Daarom willen wij met ons vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand onze mensen gezonder maken en ook meer zekerheid geven zodat stress geen dagelijkse kost is.

Voorkomen is beter dan genezen en onze zorg niet op orde hebben is niet logisch als we naar de cijfers kijken. Niet logisch voor ons en niet logisch voor onze economie.

Wij willen daarom:

  • Gratis basiszorg voor iedereen garanderen
  • Eigen risico verlagen naar maximaal 200 euro.
  • Terugdringen bureaucratie zodat er meer geld beschikbaar blijft voor echte zorg.
  • Vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand om Nederlanders gezonder en sterker te makne
  • Financialisatie van zorg terugdringen door winstuitkeringen van zorgverzekeraars te limiteren.