Democratie

In Nederland leven we in een liberale democratie. Liberaal omdat we via de wet individuele rechten garanderen aan alle Nederlanders en democratisch omdat we via electorale instituties zoals de Tweede Kamer ervoor zorgen dat de meningen in ons land vertaald worden naar beleid. Hier moeten we trots op zijn.

Toch zien we in allerlei landen vooral de liberale kant van onze westerse democratieën onder vuur liggen. Met veel geluid komen democratisch verkozen leiders aan de macht, die voedend op de woede van vele mensen de vrijheden van minderheden bedreigen. Ze zijn illiberaal.

De woede van mensen die het gevoel hebben niet gehoord te worden is terecht. Als westerse wereld en ook als Nederland zijnde is het ons niet gelukt als politiek samen te werken om de verliezers van automatisering en globalisering hoop op een betere toekomst te geven tijdens de Vierde Industriële Revolutie waar we nu middenin zitten. Het vertrouwen in onze instituties en in tussen mensen ondertussen lager dan ooit. Daarnaast is onze politiek steeds ondemocratischer geworden. Terwijl wij om de vier jaar onze stem uitbrengen, hebben grote lobbygroepen elke dag de kans om overwerkte Kamerleden te beïnvloeden. Onze politiek werkt hierdoor niet meer voor de mensen. Het roept vragen bij ons op wat te doen. We kunnen het als land niet accepteren dat er Nederlanders bestaan zonder geloof in de toekomst. We hebben het altijd beter gedaan dan dit. We moeten antwoorden vinden op de uitdaging van bijvoorbeeld technologie als we vooruit willen komen.

Om onze democratie sterker te maken pleiten wij ervoor dat elke Nederlander een democratie-aandeel geven van 10 euro per jaar krijgt om aan een landelijke (plaatselijke) politieke partij of Kamerlid, of pte geven. Dit zal niet alleen onze democratie versterken door Kamerleden en partijen meer kracht te geven, maar zal er ook voor zorgen dat zij niet meer gevoelig zijn voor de invloed van lobby-groepen.

De democratie-aandelen van alle Nederlanders bij elkaar (200 +- miljoen) zijn namelijk veel groter dan het lobby-geld van bedrijven realistisch gezien ooit kan worden. Onze politiek kan hierdoor weer echt de tijd nemen onderzoek naar wetten uit te besteden, in plaats van dat lobbyisten reeds doorberekende rapporten kant en klaar aan onze Kamerleden geven, met als gevolg een wet die niet voor de mensen is gemaakt. Maar een wet die beter is voor bedrijven. Dat moet anders